MvdM Communicatie
Op zoek naar een beleidsadviseur of communicatieadviseur?
Uw organisatie en medewerkers communicatiever maken?
Ondersteuning nodig bij opstellen van een communicatieplan?

MvdM Communicatie

Onder de naam MvdM Communicatie werk ik als zelfstandig communicatieadviseur en beleidsadviseur.
Met MvdM Communicatie haal je kennis over communicatie èn over zorg en zorgcontractering in huis. Daarnaast werk ik ook voor bedrijven en voor instellingen buiten de zorg. Opgedane kennis en ervaring blijkt heel goed toepasbaar in andere sectoren dan de zorg, weet ik inmiddels. 

Mijn inspiratie haal ik uit de kansen die ik zie voor verbetering van de communicatie in de Zorg. De maatregelen van het kabinet Rutte II  raken alle zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Er is volop werk aan de winkel voor organisaties. Grote vrees bij koepelorganisaties zoals NPCF, Actiz en VNG is, dat er te weinig geld en beleidsruimte voor gemeenten zal zijn om nieuwe taken als gevolg van decentralisaties op het gebied van werk, zorg en zorg vanaf 2015 op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Van strategie en visie naar propositie en middelen

Zorginstellingen, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars moeten hierop (willen) anticiperen door tijdig hun strategie bij te stellen, de missie en visie te heroverwegen. Wat opvalt is dat veel van deze organisaties het lastig vinden om strategie en missie door te vertalen naar een goede profilering en (nieuwe) proposities voor hun cliënten of verzekerden. En zich niet realiseren dat het aangaan van dialoog met clienten, medewerkers en andere externe relaties een groot positief effect zal hebben op de bedrijfsvoering en op de reputatie van de organisatie. 

Om succesvol te zijn is het essentieel om de betrokkenheid van medewerkers en cliënten/zorgconsumenten bij het merk te maximaliseren. Door via meerdere communicatiekanalen voortdurend de dialoog aan te gaan met hen aan te gaan. Het managen van de klant-ervaring door middel van storytelling is waar steeds meer organisaties meer tijd investeren. Organisaties en de mensen die er werken communicatiever maken, dat is wat ik voor de organisatie kan betekenen.

Mijn specialismes: 

  • Communicatieadvies (van strategie tot uitvoering)
  • Beleidsadvies, zorgcontractering, transities
  • Projectcommunicatie
  • Online communicatie, webredactie & social media

 

Lees meer >>

Blog

Strategie doorvertalen naar profilering en propositie blijkt lastig

Allerlei organisaties vinden het lastig om na het opstellen van een missie/visie en strategie deze door te vertalen naar een goede profilering ten opzichte van concurrenten en een opvallende propositie voor klanten. bericht lezen >>

Marijke van der Most
Vorige tweet Volgende tweet Twitter
Marijke van der Most
Marijke van der Most @MarijkevdMost

Voor wie iemand kent die tussen Veluwe en IJssel een huis zoekt: Do you care to share? https://t.co/R8s0vVilL5

633 dagen geleden - Details

Prestatiebekostiging Website Communicatiestrategie Communicatie Mediaplan Patiƫnten Coƶrdinatie Project Management Redigeren Online communicatie Jaarverslag Marijke Resultaatgericht Voortgangsrapportage Teksten Schrijven Communicatieplan Beleidsadvies

Waar ben ik mee bezig

Webteksten voor MKB-bedrijven

Twee MKB-bedrijven zijn tevreden over de teksten voor hun website die ik schreef. In een voorbereidend gesprek van een uurtje vraag ik alle benodigde informatie uit en verwerk dit in no-time in korte, makkelijk leesbare teksten. Dan kan dit tegen een scherp tarief.

Zorginkoper AWBZ (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg)

Van 1 november 2013 tot 1 maart 2014 werkte ik als zorginkoper VV&T (verzorging, verpleging en thuiszorg)  bij een van de zorgkantoren van Achmea, divisie Zorg & Gezondheid, (vervanging zwangerschapsverlof). In portefeuille ca. 15 instellingen die thuiszorg, intramurale zorg of extramurale zorg (of een combinatie daarvan) bieden. Tot de taken behoren: Relatiemanagement, monitoring van de gemaakte budgetafspraken en kwaliteit van zorg, het gesprek aangaan met instellingen over extramuralisering en als gevolg daarvan afbouw van de intramurale capaciteit (per 1/1/2017), in dialoog met gemeenten over de transities AWBZ/zorgverzekeringswet/WMO. Zo heb ik mij de afgelopen periode de wet- en regelgeving rondom de AWBZ zowel op macro als micro niveau eigen gemaakt en weet alles van actuele dossiers rondom de transities, de nieuwe rol voor de wijkverpleegkundige in buurtteams en de contractuele, administratieve en zorginhoudelijke afspraken die nodig zijn om een buurtteam van start te laten gaan. Aan de totstandkoming van een buurtteam nemen gemeente, WMO gefinancierde instellingen en AWBZ gefinancierde instellingen deel.  

Communicatieadviseur Stichting Zorg Binnen Bereik

Als communicatieadviseur werkte ik ruim een jaar voor Stichting Zorg Binnen Bereik tot juli 2013. In een corporate communicatieplan is de strategie en gewenste profilering van de Stichting geformuleerd. Ik adviseerde het team van ZBB over online communicatie, begeleidde vernieuwing van de website voor e-Vita, het online zorgplatform voor chronisch zieken. En organiseerde het webmanagement voor beheer van de website, evenals het schrijven van webcontent, schreef persberichten en stemde communicatie-activiteiten af met externe partijen. Ik zoek altijd  een breed draagvlak bij alle betrokkenen door mensen te verbinden.

Daarnaast voer ik beleidsinhoudelijke onderzoek uit naar de kansen die de Transitie AWBZ - WMO-ZVW biedt aan zorginstellingen. 

Zorgmarketing

Ik heb de cursus Zorgmarketing van Hogeschool Windesheim, speciaal voor zorginstellingen (ouderenzorg, thuiszorg) afgerond. Deze leverde me een schat aan informatie op. En aan ideeën voor het ontwikkelen van een eigen aanbod van communicatieworkshops voor zorginstellingen:  
* Workshops waar communicatie-medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en samen werken aan een thema waar ze in de praktijk tegenaan lopen. 

* Incompany adviesgesprekken over de totstandkoming van een marketingplan en vervolgens communicatieplan.

* Korte presentaties voor tijdens een team/werkoverleg rondom thema's uit het communicatie vakgebied. 

Alvast meer weten hierover? Neem dan contact met me op.Lees meer >>